Thẻ: tôi đi hút hầm cầu 1

tôi đi hút hầm cầu số 1

Tôi đi hút hầm cầu 1

Hiii. Vậy là ước mơ vào ngành luật cùng với tương lai bàn giấy của em đã chấm hết. Em định về quê trồng lúa với ông bà, nhưng ông bà điện vào bảo ra đó trồng lúa thì cả đời cũng chỉ đủ ăn, thiếu mặc thôi con ạ. Lang thang tìm việc cả…

Xem thêm