No Image

Chì độc và cách phòng tránh

24/11/2016 admin 0

Chì là một kim loại nặng có màu xám xanh, được sử dụng trong rất nhiều hoạt động sản xuất của con người như chế tạo xe hơi, đạn dược, thuốc nhuộm… Chì rất dễ tích tụ vào nước [Xem ngay…]