Ấn tín đào được tại Nghệ An không quá 30 năm tuổi?

Chuyên gia cho rằng đây là một dạng ấn được dùng với mục đích cầu tài lộc, trấn yểm phong thuỷ và chỉ mới xuất hiện không quá 30 năm trở lại đây ‘NGHẸT THỞ’ Ngắm show diễn nội y *Xem Tiếp*…