Thẻ: bể tự hoại

NGUYÊN LÝ BỂ TỰ HOẠI

Bể tự hoại có nhiệm vụ làm sạch sơ bộ hoặc hoàn toàn nước thải trong nhà trước khi thải ra sông, hồ hay mạng lưới thoát nước bên ngoài. Bể tự hoại thường được sử dụng trong trường hợp ngôi nhà có hệ thống cấp thoát nước bên trong nhưng bên ngoài là hệ…

Xem thêm