Thẻ: tôi đi hút hầm cầu 8

tôi đi rút hầm cầu 8

Tôi đi hút hầm cầu 8

phần 8: Chuyện tình của An “Và thế là tao đè nó ra, nó cố vùng vẫy nhưng tao không cho. Rồi tao hôn nó, bảo nó đừng đi. Nó vừa khóc vừa bảo Vô ích thôi tôi không thể bên anh nữa! Tao cũng khóc, nước mắt của tao với nó hòa vào nhau rồi…

Xem thêm